สัมมนาเพิ่มเติมพิเศษ

“SCHOOL OF THE PROPHETS”

จันทร์ 23 – ศุกร์ 25 มีนาคม 2020

เวลา 18:30 น. – 21.30 น.

ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท

3 คืนแห่งการอบรม และเวิร์คช็อป ในหัวข้อต่าง ๆ สำหรับผู้เชื่อในทุกระดับ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและเติบโตขึ้นในการเผยพระวจนะ

ตารางการอบรม

หัวข้อการอบรมและวิทยากร

(อัพเดทเร็ว ๆ นี้)

สถานที่อบรม

คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซอย 6

จอดรถได้ที่อาคารแปซิฟิคเพลส และนำบัตรจอดรถมาประทับตราที่คริสตจักร

การลงทะเบียน

การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุม Revive Asia “Prophetic Glory” Conference.

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนงานประชุม Revive Asia ไว้แล้วในแบบ Sowers, Leaders & Double จะได้สิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม