วีดีโองานสัมมนา รีไวฟ์ เอเชีย

[product id=”1776″]

[product id=”1756″]

Revive Asia คืออะไร?

Revive Asia คือเวทีีที่รวบรวมผู้นำคริสเตียนต่างๆ จากประเทศในเอเชียเพื่อการฟื้นฟูและการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณของผู้คนในยุคสุดท้าย

เพราะเราเห็นว่าประเทศต่างๆ ที่กำลังเติบโตขึ้นในความเชื่อและมีจำนวนประชากรคริสเตียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้น ค่อยๆ ขยับจากโลกตะวันตกมาสู่โลกตะวันออก จากประเทศทางเหนือ มาสู่ประเทศทางใต้ เราจึงมั่นใจว่านี่คือเวลาของทวีปเอเชียที่จะต้องเดินเข้ามาสู่แผนการของพระเจ้าและลุกขึ้นสู่การเป็นผู้นำทางความเชื่อเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนั้นสำเร็จเป็นจริง

การมีโครงสร้างพื้นฐานในฝ่ายวิญญาณที่ชัดเจนเพื่อให้ทรัพยากรในการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ได้หลั่งไหลออกไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก และ Revive Asia นี้จะเป็นกุญแจที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายนี้ขึ้น และด้วยการที่ Revive Asia นี้มีศูนย์กลางอยู่ในกรุงเทพมหานคร จึงเป็นเสมือนสิ่งเกื้อหนุนที่จะยกระดับประเทศไทยไปสู่พระประสงค์ของพระเจ้าในฐานะของประเทศแห่งไฟตามคำเผยพระวจนะ และประเทศที่จะสำแดงเป็นแบบอย่างให้คนได้เห็นถึงอาณาจักรของพระเจ้า

pks for ra GOLDผู้ริเริ่ม Revive Asia : ศจ.ชี คัง เส็ง

ผู้ก่อตั้งและศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรนานาชาติลีฟวิ่งสตรีมส์ ซึ่งเป็นเครือข่ายคริสตจักรในประเทศไทยที่เคลื่อนไปตามการทรงนำของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชอันอัศจรรย์เพื่อการฟื้นฟูและบุกเบิกคริสตจักร ท่านได้มีประสบการณ์รับใช้พระเจ้าในประเทศต่างๆ กว่า 17 ประเทศ

ติดต่อเรา

โทร :  096 .725. 4455

อีเมล์ : info@reviveasia.com

www.facebook.com/ReviveAsia

สอบถามข้อมูล

8 + 11 =