ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ สำหรับงาน Revive Asia 2017

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 (อัพเดท 14 ธันวาคม 2016)

เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วเท่านั้น ที่งานประชุม Revive Asia Conference 2017 จะเริ่มต้นขึ้น เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าไฟแห่งการฟื้นฟูของพระเจ้าในการประชุมครั้งนี้นั้นจะแตะต้องสัมผัสชีวิตและจิตวิญญาณของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่จะกลับออกไปจากงานนี้เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทุกที่ที่พระเจ้าจะส่งเราไป ในโอกาสนี้ทางมีข้อมูลอัพเดทที่สำคัญบางประการที่เราอยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ
 
1. เนื่องจากยังมีความต้องการของพี่น้องอีกจำนวนมากที่ต้องการจะเข้าร่วมในงานนี้ และเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้นำคริสตจักรและศิษยาภิบาลจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้เข้าร่วมในงานนี้มากขึ้น ทางผู้จัดงานจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานอีกครั้งหนึ่ง โดยจะย้ายสถานที่จัดงานจาก อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย (ตามประกาศเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) มาเป็นห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี ซึ่งสามารถจุผู้เข้าร่วมงานได้เพิ่มขึ้นถึง 1,000 คน
 
2. ด้วยจำนวนที่นั่งที่เพิ่มมากขึ้น เราจึงสามารถกลับมาเปิดลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง โดยมีที่นั่งที่เพิ่มเข้ามาจำนวนจำกัด ท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.reviveasia.com
3. วันเวลาในการจัดงาน จะมีการปรับกลับมาตามกำหนดการแรกสุดคือ 13 – 15 มกราคม 2017 คลิกที่นี่เพื่อดูโปรแกรมงานโดยละเอียด
4. เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ ขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วกรุณาตรวจสอบสิทธิประโยชน์สำหรับที่นั่งแต่ละประเภทอีกครั้งหนึ่ง กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5. นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของวิทยากรคือ Mattheus Van Der Steen ไม่สามารถมาร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมครั้งนี้ได้ ดังนั้นวิทยากรหลักที่ได้รับการยืนยัน ณ ปัจจุบันได้แก่ Pat Francis, Mel Tari และ Joshua Mills 

ทางผู้จัดงานต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และหากมีข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมใดๆ เราจะมีการแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามประการใด กรุณาติดต่อ  โทร 096 725 4455 อีเมล์ info@reviveasia.com


ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 (อัพเดท 14 พฤศจิกายน 2016)

เนื่องด้วยการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2016 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะกรรมการจัดงาน Revive Asia Conference 2017 ได้ตระหนักถึงความเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาไปจนถึงตลอดช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีพระบรมศพ และได้มีการพิจารณาพูดคุยถึงแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดงาน Revive Asia ซึ่งมีลักษณะเป็นงานเฉลิมฉลองที่สะท้อนภาพลักษณ์และการแสดงออกของคริสตชนไทยในระดับประเทศ ทางคณะกรรมการจัดงานจึงได้อธิษฐานและปรึกษาหารือร่วมกัน ภายใต้คำแนะนำของศิษยาภิบาลและผู้นำคริสเตียนไทยหลายๆ ท่าน รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ และได้ข้อสรุปในเรื่องการปรับรูปแบบการจัดงานดังนี้คือ

1. งาน Revive Asia Conference 2017 จะยังคงดำเนินต่อไปตามกำหนดการเดิม ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2017 และจะมีการปรับเวลาการเริ่มงานให้เร็วขึ้น โดยงานจะเริ่มตั้งแต่คืนวันที่ 12 ม.ค (คลิกที่นี่เพื่อดูโปรแกรมงานโดยละเอียด)

2. การปรับเปลี่ยนในเรื่องของสถานที่จัดงาน จากสถานที่เดิมซึ่งเป็นสถานที่กึ่งสาธารณะ คือ BCC Hall เซ็นทรัล ลาดพร้าว มาเป็น ห้องประชุมใหญ่ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี ซึ่งเป็นสถานที่ปิด

3. เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านขนาดความจุของห้องประชุม ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทำให้ต้องมีการปรับลดจำนวนที่นั่งเหลือเพียง 700 ที่นั่ง (รวมเก้าอี้เสริม) ซึ่งพอดีกับจำนวนผู้ที่ได้ลงทะเบียนมาแล้วในปัจจุบัน และทำให้ไม่สามารถเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มได้อีก รวมถึงการยกเลิกการเข้าร่วมงานฟรีในภาคกลางคืน

4. วิทยากรที่จะมาแบ่งปันในงานนั้น ยังคงเป็นไปตามเดิม เว้นแต่ ไฮดี้ เบเกอร์ ซึ่งจะมีการเลื่อนตารางออกไปเพื่อมาเป็นวิทยากรในงานสัมมนาศิษยาภิบาลช่วงกลางปี 2017 และ เจค แฮมิลตัน ซึ่งจะเลื่อนไปเป็นโอกาสหน้าเช่นกัน

5. รายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับที่นั่งประเภทต่างๆ นั้น จะมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานที่จัดงานใหม่ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

6. ในกรณีที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานดังกล่าว ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานของท่าน ท่านสามารถติดต่อขอคืนค่าลงทะเบียนได้ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2016 โดยอีเมล์มาที่ info@reviveasia.com

ทางคณะกรรมการต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมงานตามปกติ ท่านสามารถใช้หลักฐานการเข้าร่วมงานเดิมที่ได้รับไว้แล้ว และหากมีข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมใดๆ เราจะมีการแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามประการใด กรุณาติดต่อ  โทร 096 725 4455 อีเมล์ info@reviveasia.com

รับทราบและยืนยันการเข้าร่วมงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องทุกท่านได้รับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ เราอยากจะขอความกรุณาทุกท่านได้คลิกรับทราบการเปลี่ยนแปลงและยืนยันการเข้าร่วมงานโดยคลิกที่นี่