ประกาศสำคัญ

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในปัจจุบันในหลายๆ พื้นที่ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้ว หลังเชื้อไวรัสได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศจีน และในหลายประเทศทั่วโลก

ทาง Revive Asia ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด ร่วมกับการอธิษฐานและพิจารณาในหลายๆ ด้าน ในเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน, วิทยากร และผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน Revive Asia จึงใคร่ขอเรียนให้ทราบถึงการเลื่อนการจัดงานสัมมนาฟื้นฟู Prophetic Glory Conference และ School of The Prophets ออกไป เพื่อเป็นการปกป้องสุขภาพของทุกท่าน รวมถึงเป็นการขจัดความเสี่ยงสำหรับผู้ร่วมประชุมบางท่านซึ่งต้องเดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีข้อจำกัดมากขึ้นตามระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศต่างๆ

การประชุมนี้ จะเลื่อนไปเป็นวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2020 สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ข้อมูลลงทะเบียนของท่านจะได้รับการอัพเดทเป็นข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติ และหากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ส่งผลประการใดต่อการเข้าร่วมประชุมของท่าน ท่านสามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้ โดยติดต่อที่อีเมล์ info@reviveasia.com

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนและเข้าใจสถานการณ์นี้ร่วมกัน เราจะแจ้งข่าวสารอัพเดทให้กับท่านอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับงานสัมมนาที่จะเกิดขึ้นนี้

สัมมนาฟื้นฟู Revive Asia Conference 2020

“พระสิริแห่งการสำแดง – Prophetic Glory”

19 – 21 มีนาคม 2020 ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซอย 6

ดั่งที่ผู้เผยพระวจนะโยเอลได้พยากรณ์ไว้ว่า ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้ คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคน บุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะ คนชราของเจ้าทั้งหลายจะฝัน และคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิต” (โยเอล 2:28) และนี่คือช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในขณะนี้!

ทำไมพระเจ้าจึงได้ทรงสัญญาถึงการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำให้เราสามารถเผยพระวจนะได้? เพราะพระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่า ในวาระสุดท้ายนั้น ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนจะเกิดขึ้น และล่อลวงคนจำนวนมาก” (มัทธิว 24:11) เราได้เห็นการล่อลวงที่เกิดขึ้นในโลกนี้มากมายและเราต้องการการเจิมแห่งการเผยพระวจนะที่แท้จริงที่จะทำให้เราแยกแยะสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งเท็จออกจากกันได้

การประชุมฟื้นฟูในครั้งนี้จะช่วยให้คุณได้เตรียมพร้อม ไม่ถูกชักจูงให้หลงไปโดยผู้พยากรณ์เท็จ แต่สามารถที่จะวินิจฉัยสิ่งต่างๆ โดยการดำเนินไปในการเจิมแห่งการเผยพระวจนะที่แท้จริง เตรียมพร้อมและมาร่วมกันรับการสำแดงและการถ่ายทอดอันทรงพลังที่จะช่วยให้คุณได้ก้าวเดินไปสู่เป้าประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณ และได้เห็นประเทศไทยก้าวเข้าไปสู่เป้าประสงค์อันเต็มไปด้วยสง่าราศีในพระเจ้า!

วิทยากรหลัก

Dr. Robert Mawire (ดร.โรเบิร์ต มาไวรี)

ดร.โรเบิร์ต มาไวรี เกิดและเติบโตในประเทศโรดีเซีย ซึ่งปัจจุบันคือประเทศซิมบับเว บิดามารดาของท่านเป็นมิชชันนารีท้องถิ่นที่ช่วยแปลภาษาให้กับมิชชันนารีชาวตะวันตก ท่านเติบโตขึ้นมาในประเทศที่แตกเป็นเสี่ยง เพราะสงคราม ก่อนที่ท่านจะเดินทางออกจากประเทศในปี 1976 เพื่อไปศึกษาต่อที่ Worldview College รัฐทัสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย และย้ายไปยังอเมริกาในปี 1979 โดยการทรงนำจากพระเจ้า

ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ดร.โรเบิร์ต มาไวรี รับใช้ในฐานะศิษยาภิบาลในพื้นที่มหานครดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธ มลรัฐเท็กซัส และท่านยังดำรงตำแหน่งประธานและ CEO ของเครือข่ายวิทยุเพื่อการประกาศ WRNO Worldwide ดร.โรเบิร์ต มาไวรี ป็นผู้ก่อตั้งพันธกิจ Good News Israel พันธกิจ Hope for Africa คริสตจักร Good News World Outreach และบริษัท Gerizim Technologies ท่านยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถานีวิทยุ Good News Ariel FM106 และสถานีโทรทัศน์ Good News TV ในเมืองอารีเอล ประเทศอิสราเอล อีกด้วย

ท่านเป็นทั้งผู้นำฝ่ายวิญญาณและผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้นำระดับโลกมากมาย พร้อมกับทั้งเป็นผู้เขียนหนังสืออีกหลายเล่ม ไม่ว่าจะเป็น Top Secrets Revealed และ Chronogram Code

นอกจากนี้ในบทบาทของผู้เผยพระวจนะ ถ้อยคำที่ท่านกล่าวกับ เบนจามิน เนทันยาฮู ในความรับผิดชอบของผู้นำประเทศอิสราเอลที่จะไม่เจรจาต่อรองเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเพื่อแลกกับสันติภาพนั้นได้สำเร็จเป็นจริงถึงสองครั้ง รวมถึงถ้อยคำพยากรณ์ถึงการรื้อฟื้นพระวิหารที่กำลังรอวันที่จะสำเร็จเป็นจริงอยู่เช่นกัน!

Ray Bentley (เรย์ เบนท์ลี่ย์)

ศิษยาภิบาล เรย์ เบนท์ลี่ย์ เป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักร Maranatha Chapel ในเดือนสิงหาคม 1984 เริ่มต้นจากการสอนพระคัมภีร์ระหว่างสัปดาห์ในศูนย์นันทนาการกับสมาชิก 30 คน จนปัจจุบันคริสตจักร Maranatha ได้ปรนนิบัติรับใช้สมาชิก 7,000 คนในแต่ละสัปดาห์ และอ.เรย์ เบนท์ลี่ย์ ได้รับกับยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคำพยากรณ์ นักเขียนหนังสือ และผู้ดำเนินรายการวิทยุของตัวเอง

ท่านเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการผนวกพระคัมภีร์เข้ากับบริบทของประวัติศาสตร์ อ.เรย์ เบนท์ลี่ย์ ช่วยทำให้ผู้ฟังได้เห็นภาพของพระคำของเจ้าอย่างถูกต้องและทรงคุณค่า ท่านเชื่อว่าพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตและเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อจะต้องมีประสบการณ์ทั้งในคริสตจักรและในชีวิตประจำวันผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งความเชื่อนี้ได้สำแดงปรากฎชัดในคำสอนของท่านเมื่อท่านนำให้ผู้ฟังได้เดินทางไปด้วยกันในการเดินทางที่เต็มล้นไปด้วยพระคำ และในที่สุดได้ช่วยให้ผู้ฟังได้ก้าวเข้าไปในเรื่องราวของพระคำเหล่านั้น

ท่านแบ่งปันคำสอนของท่านทุกวันผ่านรายการวิทยุ Maranatha Radio Show ซึ่งได้กระจายสัญญาณทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก อ.เรย์ ได้ตีพิมพ์หนังสือหกเล่ม รวมไปถึงเล่มล่าสุด “The Treshing Floor” ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ส่งต่อความหวังของพระเจ้าผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นในดินแดนอิสราเอลอันศักดิ์สิทธิ์

ท่านและภรรยาของท่าน วิคกี้ ได้สมรสมาแล้ว 40 ปีและได้รับการอวยพรในการได้ร่วมรับใช้ร่วมกันกับลูกทั้งสองและคู่ครองของพวกเขา คือ แดเนียลและจิลล์ เบนท์ลี่ย์ และ ชอว์นกับแอนนี่ สโตน นอกจากนี้ อ.เรย์ และวิคกี้ยังมีหลานอีกหกคนอีกด้วย

 

Charlie Shamp (ชาร์ลี แชมป์)

ชาร์ลี แชมป์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานพันธกิจ Destiny Encounters International. ท่านเป็นผู้ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมต่าง ๆ ในระดับนานาชาติอยู่เสมอ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เผยพระวจนะที่นำการเยียวยาและการฟื้นฟูไปสู่ประชาชาติ  ท่านได้ปรนนิบัติรับใช้ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ด้วยการสำแดงแห่งความเชื่อซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตผู้คนมากมายด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะที่ได้พยากรณ์เหตุการณ์สำคัญของโลกหลาย ๆ เหตุการณ์อย่างเจาะจงและแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี, ภัยพิบัติครั้งสำคัญ, การเปิดโปงการทุจริตในรัฐบาล และแผนการก่อการร้าย 

ท่านเป็นผู้ที่ได้รับของประทานจากพระเจ้าในการมองเห็นและกล่าวถ้อยคำที่แม่นยำในฝ่ายวิญญาณ พร้อมด้วยพันธกิจแห่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ปลดปล่อยและนำการพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงมาสู่คริสตจักรและวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก และโดยของประทานนี้ ชาร์ลีจึงสามารถมองเห็นศักยภาพในการเผยพระวจนะที่มีในผู้คนต่าง ๆ และสร้างแรงจูงใจให้คนเหล่านี้พัฒนาของประทานความสามารถที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เติบโตพัฒนาขึ้น ท่านใช้พระวจนะของพระเจ้าและฤทธิ์เดชแห่งการเผยพระวจนะเพื่อขุดค้นพบสมบัติล้ำค่าที่พระเจ้าได้ให้ไว้ในผู้เชื่อ อันนำมาซึ่งการสำแดงถึงแผนการของพระเจ้าที่มีต่อผู้เชื่อแต่ละคน

 

วิทยากรสมทบ

อ.ชี คัง เส็ง

คจ.ลิฟวิ่งสตรีมส์

อ.เจฟ ยูน

คจ. Soakability สิงคโปร์

ตารางรายการประชุม

*รายการตอนเย็นวันที่ 19 – 21 เข้าร่วมฟรี! (ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์เข้าห้องประชุมก่อน)
** อาหารกลางวันมีบริการสำหรับผู้ลงทะเบียน ในวันที่ 20 – 21 แต่ไม่มีอาหารว่างและอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมงานสามารถหาซื้อได้จากบริเวณใกล้เคียง

สถานที่จัดงาน

คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซอย 6

จอดรถได้ที่อาคารแปซิฟิคเพลส และนำบัตรจอดรถมาประทับตราที่คริสตจักร

ห้ามพลาด! พบกับสัมมนาเพิ่มเติมพิเศษ

“SCHOOL OF THE PROPHETS”

จันทร์ 23 – พุธ 25 มีนาคม 2020

เวลา 18:30 น. – 21.30 น.

ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท

3 คืนแห่งการอบรม และเวิร์คช็อป ในหัวข้อต่าง ๆ สำหรับผู้เชื่อในทุกระดับ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและเติบโตขึ้นในการเผยพระวจนะ

ค่าลงทะเบียน

พิเศษ! รับส่วนลด 10% สำหรับการลงทะเบียน Early Bird สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 ก.พ. 2020

สามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

โต๊ะลงทะเบียน

โต๊ะลงทะเบียนจะเปิดให้บริการตามวันเวลาและสถานที่ต่อไปนี้

รอบนมัสการ คริสตจักร Living Streams

  • วันอาทิตย์ เวลา 9.30 น. – 13:30 น. หน้าห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี
  • สามารถชำระค่าลงทะเบียนด้วยเงินสด และบัตรเครดิต (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

ลงทะเบียนออนไลน์

  1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่างนี้
  2.  ชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือมาชำระด้วยตนเองที่โต๊ะลงทะเบียนด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต

*การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดเท่านั้น

รู้จักกับ Revive Asia

เครือข่ายเพื่อการฟื้นฟู ปฎิรูป และพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงชนชาติ
ด้วยทรัพยากรในการอบรมฝึกฝนระดับแนวหน้า และกระบวนการเชิงกลยุทธ์ ที่สนับสนุนให้คริสตจักร
ได้สะท้อนถึงอาณาจักรของพระเจ้า และกระทำกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์

ผู้ก่อตั้ง Revive Asia

ศจ. ชี คัง เส็ง

ผู้ก่อตั้งและศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรนานาชาติลีฟวิ่งสตรีมส์ ซึ่งเป็นเครือข่ายคริสตจักรในประเทศไทยที่เคลื่อนไปตามการทรงนำของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชอันอัศจรรย์เพื่อการฟื้นฟูและบุกเบิกคริสตจักร ท่านได้มีประสบการณ์รับใช้พระเจ้าในประเทศต่างๆ กว่า 17 ประเทศ

ร่วมจัดงานโดย

คณะกรรมการจัดงาน

อ.ชี คัง เส็ง

อ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์

อ.นิมิต พานิช 

ศจ.ภูมิวเนตร เมธีอัครกุล

อ.เจริญ ยธิกุล

อ.สิริพร สุกัญจนสิริ

อ.วรรณา ไทยวัชรามาศ

อ.ตรูจิตต์ นีลเดอเรอร์