ประกาศ

เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2020 ที่ผ่านมา ทำให้การจัดการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากนั้นไม่สามารถกระทำได้ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาดล่าสุด ทางคณะกรรมการจัดงานจึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานนี้ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการแจ้งยืนยันกำหนดการใหม่ในภายหลัง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา​ ณ ที่นี้

งานสัมมนาฟื้นฟู

Revive Asia Global Prophetic Conference

National Prophetic Summit

พฤหัสบดี 25 – เสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2021

ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ

(เลื่อนการจัดงาน)

เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอันตรายและไม่แน่นอนแบบที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งกำลังกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ (New Normal) ผู้คนของพระเจ้าควรตอบสนองอย่างไรท่ามกลางข่าวลวงและการโฆษณาชวนเชื่อที่เกิดขึ้นมามากมายตามแผนการของงมารที่ตั้งใจจะเตรียมโลกเพื่อการแสดงตัวของปฏิปักษ์พระคริสต์?

ทางเดียวที่จะต้านสิ่งนั้นได้คือ

คริสตจักรแห่งการสำแดงของพระเจ้าอันทรงพลังที่เข้าใจการสำแดงของช่วงเวลาแห่งยุคสุดท้าย

ของประทานที่พระเจ้าได้ทรงไถ่ไว้สำหรับประเทศไทยคือการเป็นประเทศแห่งการสำแดงของพระเจ้า ดังที่เราเห็นได้จากจำนวนผู้พยากรณ์เท็จมากมายที่อยู่ในรูปแบบของหมอดูและคนทำวิทยาคม  เพราะว่ามารไม่สามารถสร้างอะไรใหม่ได้ แต่มันพยายามที่จะบิดเบือนและเปลี่ยนทิศทางการใช้ของประทานแห่งสำแดงของพระเจ้า เพื่อจะลัก, ฆ่าและทำลายผู้คน

งานประชุมผู้นำ National Prophetic Summit ครั้งแรกของประเทศไทยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมผู้นำที่เคลื่อนในการเผยพระวจนะ เพื่อร่วมกันวินิจฉัย, ประกาศและบัญชาถ้อยคำในช่วงเวลาไครอสของพระเจ้าสำหรับประเทศไทยและประชาชาติ

นอกจากนี้งานประชุมครั้งนี้จะช่วยหนุนใจ, พัฒนาและเสริมสร้างสาวกรุ่นใหม่ของอาณาจักรพระเจ้า ในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับพระเจ้าเพื่อจะมีชัยชนะในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้

งานสัมมนาฟื้นฟูและการประชุมครั้งนี้จะเตรียมพวกเขาให้กลายเป็นเสียงแห่งการเผยสำแดงของพระเจ้าต่อขอบเขตอิทธิพลของพวกเขา เพื่อจะพร้อมสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า นอกจากนี้ยังเป็นเวทีและเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงผู้นำไทยและนานาชาติเข้าด้วยกันสำหรับการเตรียมตัวในยุคสุดท้าย

วัตถุประสงค์การจัดงาน

Arise! – ลุกขึ้น!

ปลุกคริสเตียนให้ตื่นขึ้นในฝ่ายวิญญาณ เพื่อจะลุกขึ้นเป็นแสงแห่งการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้า (อิสยาห์ 60: 1)

Align! – จัดเรียงตัว!

ปลุกคริสเตียนให้ตื่นขึ้นต่อการเผยสำแดงของพระเจ้า เพื่อจัดเรียงตัวเองให้สอดคล้องกับแผนการในยุคสุดท้ายของพระเจ้าและเป็นกระบอกเสียงของพระองค์!

Assign! – มอบหมาย!

ปลุกและจัดเรียงคริสเตียนตามการสำแดงของพระเจ้าเพื่อรับการมอบหมายงานของพระเจ้าและทำให้สำเร็จ (ดาเนียล ​11:32)

วิทยากรรับเชิญ

(บันทึกวีดีโอล่วงหน้าและถ่ายทอดสดในบางช่วง)

Dr.Robert Mawire
(ดร.โรเบิร์ต มาไวรี)

ประธานสถานีวิทยุ WRNO ผู้ร่วมก่อตั้ง Ariel Smart City อิสราเอล ผู้เผยพระวจนะเบื้องหลังการตัดสินใจของผู้นำระดับสูงหลายประเทศ

Dr.David Herzog
(ดร.เดวิด เฮอร์ซอก)

ผู้ก่อตั้งพันธกิจเดวิด เฮอร์ซอก และผู้ดำเนินรายการทีวี “The Glory Zone”

Ray Bentley
(เรย์ เบนท์ลีย์)

ศิษยาภิบาลคริสตจักร Maranatha Chapel ที่มีสมาชิกกว่า 7,000 คน ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์และคำพยากรณ์ ผู้จัดรายการวิทยุคริสเตียนที่มีผู้ฟังทั่วโลก

Charlie Shamp
(ชาร์ลี แชมป์)

ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งพันธกิจ Destiny Encounters International ผู้เผยพระวจนะผู้มีถ้อยคำที่แม่นจำและมีส่วนต่อการฟื้นฟูในหลายประเทศ

Dr.Steven Francis
(ดร.สตีเฟน ฟรานซิส)

ผู้เผยพระวจนะและผู้ก่อตั้งพันธกิจ Rivers of Life Ministries

พร้อมวิทยากรรับเชิญท่านอื่นๆ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเอเชีย ราชเทวี

ตารางรายการประชุม

ค่าลงทะเบียน

พิเศษ! รับส่วนลดพิเศษสำหรับการลงทะเบียน Early Bird สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 24 ม.ค. 2021

เข้าร่วมสัมมนาสด

Webinar Package

(เข้าร่วมสัมมนาทางออนไลน์)

*ราคาเป็นดอลล่าร์สหรัฐ

สามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

โต๊ะลงทะเบียน

โต๊ะลงทะเบียนจะเปิดให้บริการตามวันเวลาและสถานที่ต่อไปนี้

รอบนมัสการ คริสตจักร Living Streams

  • วันอาทิตย์ เวลา 9.30 น. – 13:30 น. หน้าห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี
  • สามารถชำระค่าลงทะเบียนด้วยเงินสด และบัตรเครดิต (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

ลงทะเบียนออนไลน์

  1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่างนี้
  2.  ชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือมาชำระด้วยตนเองที่โต๊ะลงทะเบียนด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต

*การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดเท่านั้น

รู้จักกับ Revive Asia

เครือข่ายเพื่อการฟื้นฟู ปฎิรูป และพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงชนชาติ
ด้วยทรัพยากรในการอบรมฝึกฝนระดับแนวหน้า และกระบวนการเชิงกลยุทธ์ ที่สนับสนุนให้คริสตจักร
ได้สะท้อนถึงอาณาจักรของพระเจ้า และกระทำกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์

ผู้ก่อตั้ง Revive Asia

ศจ. ชี คัง เส็ง

ผู้ก่อตั้งและศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรนานาชาติลีฟวิ่งสตรีมส์ ซึ่งเป็นเครือข่ายคริสตจักรในประเทศไทยที่เคลื่อนไปตามการทรงนำของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชอันอัศจรรย์เพื่อการฟื้นฟูและบุกเบิกคริสตจักร ท่านได้มีประสบการณ์รับใช้พระเจ้าในประเทศต่างๆ กว่า 17 ประเทศ

ร่วมจัดงานโดย

คณะกรรมการจัดงาน

อ.ชี คัง เส็ง

อ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์

อ.นิมิต พานิช 

ศจ.ภูมิวเนตร เมธีอัครกุล

อ.สิริพร สุกัญจนสิริ

อ.วรรณา ไทยวัชรามาศ

อ.ตรูจิตต์ นีลเดอเรอร์